Secde gülü” ne anlama gelmektedir?

Kur’an’da  Secde âyeti, genellikle sayfa kenarına ve âyetin hizasına süslü bir motif içine ”سجدة“  ibaresi yazılarak gösterilir.

“Secde gülü” de denilen bu motifler basit bir daire, bir mescid gibi veya başka bir şekilde olabilir.

Bazı mushaflarda secde işareti âyetin bittiği yerde âyet numarasından önce, ”سجدة“ ibaresi de sayfa kenarına konulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de kaç secde ayeti vardır?

 Kur’ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir. Bu Ayetler şunlardır.

 1.  A’râf suresinin 206;
 2.  Ra’d suresinin 15,
 3. Nahl suresinin 49,
 4. İsra suresinin 107,
 5. Meryem suresinin 58,
 6. Hac suresinin 18,
 7. Sâd suresinin 24, 
 8. Furkan suresinin 60 
 9. Neml suresinin 25, 
 10. Secde suresinin 15, 
 11. Fussılet suresinin 37,
 12. Necm suresinin 62, 
 13. İnşikâk suresinin 21,
 14. Alak suresinin 19'uncu ayetidir.

Tilavet Secdesi ne demektir?

Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye, tilavet secdesi denir.

Bu secdenin yapılması vaciptir.

Tilavet Secdesi nasıl yapılır?