Reenkarnasyon nedir? İslam dininde reenkarnasyona inanmak caiz midir?

Ruh göçü ya da tenasüh diye bilinen reenkarnasyon; ölen bir kimsenin ruhunun bir başka varlığa (hulûl) geçmesidir. Hint inancına göre, ruh ölümle birlikte yok olmayıp başka bir bedende yaşamaya devam ederken; ilâhî dinlerde, bu inanışın yeri yoktur. Ruh ile ölüm sonrası hayatın mahiyet ve keyfiyeti, ğaybî konulardan olup akılla değil ancak bir Peygamber haber vermesiyle anlaşılabilir. Âyet ve hadislerde “ruh göçü”nü doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur. Kur’an-ı Kerîm’de, ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönemeyeceği açıkça ifade edilmiştir: “Onlardan birine ölüm gelince; ‘Rabbim, beni terk ettiğim dünyaya geri çevir, belki yapmayıp noksan bıraktığımı tamamlar, iyi işler işlerim’, der. Hayır, bu onun kendi sözüdür. Diriltilecekleri güne kadar arkalarında bir engel vardır.” (Mü’minûn, 23/99-100) İslâm’a göre “ruh göçü” ya da ölümden sonra ruhun başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenlenmesi inancı batıldır.

---

Kim bir kötülük yapmak isteyip sonra bundan vazgeçerse Allah, bunu tamamlanmış bir iyilik olarak kaydeder. Şayet kötülük yapmak isteyip sonra onu yaparsa Allah, o kötülüğü sadece bir günah olarak kaydeder. (Buhârî, Rikâk, 31)