Kolektif şuurun ifadesi: Cemaatle namaz

Kardeşlik ruhunu, dayanışmayı ve gönüller arasında köprüler kuran nice hasletleri davranış ve tutuma dönüştüren eylemlerden biri de namazı cemaatle kılmaktır. Allah Resûlü (sas), camiye gitme niyetiyle evinden çıkan kişinin attığı her iki adımdan birinin kendisine sevap olarak yazılırken diğerinin bir günahı sileceğini müjdeleyerek cemaatle namazın önemini ortaya koyar (Nesai, Mesacid, 14). Cemaatle namazın va’dettiği rahmet iklimine sadece erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da davetlidir. Hz. Peygamber’in sireti boyunca her kesimden insan bu davetin muhatabı olmuştur. Çünkü cemaatle namaz sadece bireysel olarak mümini değil, birlik ve dayanışma bağlarını canlı tutarak toplumu da besler. Müminleri Rahmân’ın huzurunda tek bir istikamette birleştirerek onları statülerden soyutlar ve eşitler. Gönüller kenetlenir, ‘ben’ bilinci yerine ‘biz’ bilinci kalplere nakşolur. Diriltici bir ruhun ifadesi olan cemaatle namaz, Hak yolunda omuz omuza vermenin en güzel yollarından biridir.

---

Bir Hadis: “Allah’ım! Bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110)