Namazda yapılan kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağı konusunda fakihler birtakım ölçüler getirmişlerdir:

Kur’an, kasten manası değişecek derecede yanlış okunursa namaz bozulur.

Hata ile veya unutarak yanlış okunması hâlinde ise;

a) Yanlışlık, kelimelerin harekelerindeyse manada değişiklik olsa da namaz bozulmaz.

b) Yanlışlık durak yerlerinde yapılırsa manasında değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın namaz bozulmaz.

c) Bir harf yerine başka bir harf okunması şeklinde meydana gelen yanlışlıkta, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmezse ve Kur’an’da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz.

Şayet harf değişmekle kelimenin manası bozulmaz fakat bu kelimenin bir benzeri Kur’an’da yoksa İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre bozulur, İmam Ebu Yusuf’a göre bozulmaz.

Harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur’an’da da benzeri yoksa namaz bozulur.

Namaz esnasında az veya çok miktarda ayet atlamakla namaz bozulmaz.

Bir kimse, kıraati, namazı bozacak derecede hatalı yapar ancak geri dönüp hatasını düzeltirse namazı caiz olur.