“Hâvâmîm” ne demektir?

“Hâ. Mîm” Kur’an-ı Kerîm’de yedi sûrenin başında bulunan ve kendi adlarıyla kıraat edilen harflerdir.

“Hâ. Mîm”le başlayan yedi sureye حَوَام۪يمْ Havâmîm (hâ-mîmler) veya Âlü hâ-mîm (hâ-mîmli, hâ-mîmle başlayan) denilmektedir.

“Hâvâmîm” olarak bilinen sûreler hangileridir?

Bu sûreler Kur’ân’ın 40–46. sûreleri olup yedi tanedirler. Bunlar sırayla

  1. Mü’min,
  2. Fussılet
  3. Şûrâ.
  4. Zuhruf
  5. Duhân
  6. Câsiye
  7. Ahkâf

"Hâ mîmü’s-secde" adıyla da anılan sûrenin ismi nedir?

“Hâ mîm” rumuzu ile başlayan sûreler arasında, içinde secde âyeti bulunan tek sûre olması sebebiyle “Hâ mîmü’s-secde” adıyla da anılan sûre ise Fussilet sûresidir.

Bu sûrelerin okunmasını teşvik eden bazı hadisler ve sahâbe sözleri nakledilir.

Resûl-i Ekrem (sas), Mü’min sûresinin ilk üç âyeti ile Bakara sûresinin 255. âyeti olan Âyete’l-Kürsî’yi sabah akşam okuyan bir kimsenin bu sâyede muhafaza olacağını haber vermektedir. (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an 21)

İbn Âşûr’un Beyhakî’den naklettiğine göre (XXIV, 227) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Tebâreke (Mülk) ve Hâ-mîm es-secde (Fussılet) sûrelerini okumadan uykuya yatmadığı rivayet edilmiştir.

Müsebbihat olarak bilinen sureler nelerdir? Müsebbihat olarak bilinen sureler nelerdir?
Zehravan olarak bilinen sureler hangileridir? Zehravan olarak bilinen sureler hangileridir?