Hapşıran kişi ne der?

Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetlerine hamd etmek ve her bir nimetin şükür borcunu kendi cinsinden ödemek gerekir. Aksırmak da sağlığımız için büyük önem arz ettiğinden, şükür gerektiren bir nimettir. Bu nimetin sözlü olarak şükrü, “elhamdülillâh (her türlü övgü Allah’a mahsustur)” diyerek Allah’a hamd etmektir. Bu sözü işitenlerin, “yerhamükellah (Allah, sana merhamet etsin)” deyip, Allah’a hamd eden kişi için dua etmesi de mü’min kardeşliğinin bir gereğidir.

Peygamber Efendimiz (sas), Müslümanları birbirlerine bağlayan ve muhabbete dayalı ilişkiler kurmalarına vesile olan güzellikleri şöyle haber vermiştir: “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.” (Buhârî, Cenâiz, 2)

Allah Resûlü (sas), aksıran bir mümin ile ona şahit olan diğer müminin karşılıklı olarak birbirleri hakkında sıhhat ve hidayet temennilerinde bulunmalarını şöyle öğütlemiştir: Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurdu:

Sizden biriniz aksırdığı zaman, “el-Hamdülillah / الْحَمْدُ لِلَّهِ (Allah’a hamd olsun)” desin.

Yanındaki arkadaşı da ona “Yerhamükellah / يَرْحَمُكَ اللَّه (Allah sana rahmet etsin)” desin.

Aksıran da (tekrar) “Yehdîkümüllahü ve yuslihu bâleküm / يهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ  (Allah, size de hidayet versin ve işinizi düzeltsin /kalbinizi ıslah etsin) desin." (Buhârî, Edeb, 126; Ebû Dâvûd, Edeb, 91)

Editör: Hüsne Yılmaz