Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi?

Gusül abdesti, aynı zamanda namaz abdestini de içermektedir. Bu sebeple, gusül esnasında namaz abdestini bozan bir durum meydana gelmedikçe, namaz kılmak için ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira Hz. Âişe (ra), Resûl-i Ekrem’in (sas) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir (Tirmizî, Tahâret, 79). Abdullah b. Ömer (ra) de; “Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!” diyerek gusülden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Eğer gusül esnasında, idrar kaçırmak, küçük veya büyük abdest bozmak, yellenmek, vücudun bir yerinden kan çıkması, kadından kocasının menisinin gelmesi gibi bir durum meydana gelirse, gusül abdesti bozulmuş olmayıp yalnızca alınan namaz abdesti bozulmuş olur. Aynı şekilde, idrarını yaptıktan veya çokça yürüdükten ya da uyuduktan sonra gusül esnasında veya sonrasında şehvetsiz olarak gelecek meni, guslü gerektirmese de namaz abdestini bozar.

---

"Hendek Gazvesi (01–24 Mart 627)
Yeşilay (Hilal-i Ahdar) kuruldu. (1920)
Yeşilay Haftası (1-7 Mart)"

Editör: Mehmet Öztürk