Andolsun biz insanoğluna değer verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. (İsrâ, 17/70)

İnsan, yaratılmışlar içerisinde en değerli varlıktır. Onun bu değeri; akıl, zekâ, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelere ve diğer varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine sahip olmasıyla açıklanır. Bütün bunlar, Allah’ın (cc) bizi diğer varlıklardan üstün kıldığı anlamına gelmektedir. Bu da insanoğlunun, kendisine uyulup itaat edilen bir idareci, diğer varlıkların da insanın emrine verilmiş birer nimet olduğunu gösterir.

Allah’ın (cc) bize değer verdiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Çok değerli bir varlık olan insanoğlu, günah ve isyanla Allah (cc) katında çok değersiz bir hâle gelebilir.

Benî Âdem: İnsanoğlu, Âdem’in çocukları.

Berr ve Bahr: Kara ve deniz.