Çocuklarımızı eğitimsiz bırakmayalım

Allah’ın nadide bir emaneti, göz aydınlığımız olan çocuklarımız, aynı zamanda en büyük sorumluluk alanımızdır. Onların en güzel şekilde yetiştirilmesi, dinî inanç ve değerleri öğrenmesi ve yaşaması, ruh ve beden bakımından sağlıklı, bilgili ve faziletli olabilmesi için anne- baba bütün imkânlarını kullanarak gayret etmelidir. Çocuğun hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedef alan bir eğitim verilmelidir. Çünkü böyle bir eğitim, Hz. Peygamber tarafından ana babanın çocuğuna bırakacağı “en güzel miras” olarak nitelendirilmiştir.’ (Tirmizî, Birr, 33.) Çocuklarımızın, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi ve ahlaki değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında başta ebeveynler olmak üzere öğretmenlerden din görevlilerine kadar toplumun üzerine düşen sorumluluklar vardır. Vatanını, milletini, dinini seven, ahlaklı, manevi duyguları yüksek nesiller yetiştirmek için seferber olalım. Geleceğimizin mirasçısı olan çocuklarımızı, eğitimsiz bırakmayalım.

---

İnsanların çoğu, şu iki nimetin kıymetini bilmez ve onları kullanırken ellerinde oluşuna aldanır: Sağlık ve boş vakit. (Buhârî, Rikâk, 1)