Mucize: Peygamberlere verilen olağanüstü lütuf

Sözlükte âciz bırakan anlamına gelen mucize; peygamberlere Allah tarafından bahşedilen, onların peygamberliğini kanıtlayan ve diğer insanları da bir benzerini meydana getirmekten âciz bırakan olağanüstü olaylar şeklinde tarif edilmektedir. İslam âlimleri mucizeleri amaçları bakımından üçe ayırmıştır: a) Hidayet Mucizeleri. İnkârcıların gözü önünde ve onları acze düşürecek şekilde zuhur eden, meydan okuma şeklindeki mucizelerdir. Hz. Mûsâ’nın asası ile parıltılı eli, Hz. Muhammed’in Kur’an mucizesi gibi. b) Yardım Mucizeleri. İnananların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak zuhur eden ilahi yardımlardır. Hz. İsa’nın gökten yiyecek dolu bir sofra indirmesi, Bedir ve Hendek gazvelerinde meleklerin Müslümanlara yardım etmesi gibi. c) Helak Mucizeleri. Peygamberlerin birçok delil sunmasına rağmen inanmamakta ısrar eden inkârcıların cezalandırılmasına yönelik mucizelerdir. Lût kavminin zelzeleyle, Firavun ve ordusunun denizde boğulmak suretiyle yok edilmesi bu tür mucizelere örnektir.

---

Hıdırellez-Hızır günlerinin başlangıcı (186 gün)