Borçlular ve geçim sıkıntısı çekenler için dua

Müslüman, borcunu ödemek için gayret gösterirken, dua da etmelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir: “(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.” (Hâkim, Dua, I, 515) “Allah’ım! Sen yedi göğün Rabbi, ulu Arş’ın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren, tohum ve çekirdekleri çatlatan Sensin. Perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da hiçbir şey kalmayacaktır. Sen zâhirsin, senin üstünde hiçbir şey mevcut değildir. Sen bütün sırları bilensin, Senden gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu ödemeyi nasip eyle, beni fakirlikten kurtar.” (Tirmizî, De’avât, 68)

---

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (sas) Mekke’den Medine’ye Hicreti Başladı. (622)

---

Kim insanları doğru yola davet ederse, kendi vesilesiyle doğru yola giren kimselerin sevabı -kendi sevapları eksilmeksizin- davet eden o kimseye de verilir. (Müslim, İlim, 16)