banner297

banner319

Kur'an Hizmetine Adanmış Bir Hayat: Hafız Abdullah İşler

banner265

Kırgızistan Müslümanlarının dini hayatında büyük yeri olan Hafız Abdullah İşler, yetiştirdiği talebeler tarafından hayırla yaad ediliyor.

Biyografiler 20.12.2021, 16:39
Kur'an Hizmetine Adanmış Bir Hayat: Hafız Abdullah İşler

Örnek bir mücadele, örnek bir hayat: Hafız Abdullah İşler

- Doğumu ve Eğitimi

1928 yılında Kızılcahamam İlçesinin Kuşçuören Köyünde doğan Hafız Abdullah İşler, Kur’an’ı Kerim eğitimine babası Hasan Efendi’de başladı. 

Hafızlık eğitimini Alpagut’lu Hafız Mehmet Yılmaz Efendi'de ikmal eden İşler, Kur’an eğitimini ilerletmek için 1945 yılında İstanbul’a gitti. 

Hafız Abdullah İşler’in Mısır’a gitmeden önce hiçbir resmî eğitimi olmadı. Türkçe okumayazmayı başkalarının yardımı ve kendi özel çabası ile öğrendi. İlkokul diplomasını Mısır’dan Türkiye’ye döndükten sonra aldı.

Hafız Abdullah İşler, Mısır eğitim sistemine uygun olarak ilkokul, lise ve yükseköğretimini Kahire’de El-Ezher Üniversitesi’nde yaptı. Yükseköğrenimini dini ilimler fakültesinde bitirdi. Bir yıl da “Medeni Hukuk” dersleri okudu.

Hafız Abdullah İşler’in Kahire El-Ezher Üniversitesi’nce verilen bitirme diplomasının denkliği Türkiye'de tanınmadı. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı merkez kuruluşunda açılan bir sınavda kazanarak ilkokul diploması ile 24. 02.1966 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu’nda mütercim olarak görev aldı. Başkanlık merkezimde görevi sürerken, bilgi ve görgüsü artsın diye Bağdat’a gönderildi. Bağdat’da bir yıl yüksek öğrenime devam ettikten sonra, yurtdışından aldığı ikinci diploma ile Türkiye’ye döndü. Böylece Türkiye İşler'in yüksek öğrenimi onaylanmış oldu.

Hafız Abdullah İşler, dini hizmet mesleğindeki görevlerine kendi köyünde ve hafızlık yaptığı Alpagut Köyünde imamlıklar yaparak başladı.

Bağdat’dan aldığı diploma ile Polatlı İlçe Müftüsü olan İşler, 1973 yılı milletvekili seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Ankara Milletvekili adayı oldu. Bu nedenle 15.06.1973 ta rihinde Mengen Vaizliği’ne nakledildi. 2 yıl bu görevde kaldıktan sonra, 29.07.1974 tarihinde Ankara Altındağ Vaizliği’ne, daha sonra 12.04.1977 tarihin- de Ankara Merkez Vaizliği’ne atandı.

İşler, 16.07.1986 yılında emekli oldu.

Hafız Abdullah İşler, emekli olduktan sonra da mesleği ile ilgili hizmetlerini sürdürdü.

- Hafız İşler’in Kırgızistan dini eğitimine katkıları

Sovyetler Birliğinin dağılmasından hemen önce Kırgız Cumhuriyeti, 31 Ağustos 1991 günü bağımsızlığını ilan etti.

Kırgızistanlı Müslümanlar, dinlerini yaşayabilecekleri, ibadetlerini yerine getirebilecekleri, dini ve manevi değerlerini öğrenebilecekleri kurumlar açma konusunda büyük çaba sarf ediyordu.

Bağımsızlığın ilk yıllarında Kırgızlılar hem İslam ülkelerine dini eğitim için öğrenci gönderiyor hem de Kırgızistan’a İslam ülkelerinden dini eğitim için görevliler geliyordu.

Kırgızistan’da din eğitiminin hem örgün hem de yaygın şekilde tesisinde en büyük katkıyı hiç şüphesiz Türkiye sağladı.

Böyle bir dönemde Kırgızlara dini ve manevi değerlerini öğretmek üzere Hafız Abdullah İşler’e Kırgızistan’a gitmesi teklif edildi.

İşler, emekli olmakla dine hizmetin sona eremeyeceği düşüncesiyle teklifi kabul ederek, 1992 yılında dini konularda öğrencilere eğitim vermek üzere Kırgızistan’da gitti.

Kırgızlara dini ve manevi değerleri öğretmek üzere tevdi edilen görevi kabul edişini ve oradaki çalışmaları Hafız İşler şöyle anlatıyor;

“Kırgızistan’da yaptığım iki haftalık incelemede, Kırgızların, İslam dini hakkında bir şey bilmediklerini tespit ettim. Halk dinleri hakkında bilgi sahibi olmayı da istiyorlardı. Oraya gidilmesinin ve Kırgız halkının dini bakımdan aydınlatılmasının benim gibi din hizmetlilerine düşen bir görev olduğunu düşündüm. Sürekli kalmak üzere Kırgızistan’a gittim.”

Hafız İşler, Kırgızistan’da İslami bilginin yeniden ihyası için çalıştı. Dini ve manevi eğitimlerin öğretilmesi için başlattığı eğitimlere ilk önce 60 öğrenci katıldı.

İşler, öğrencilere önce Türkçe öğretiyor, ardından da din eğitimi veriyordu. Hafızlık da yaptırılan öğrencilere, bir yıl sonra camide cemaatin önüne geçerek imamlık yapacak düzeyde eğitim veriliyordu.

Kırgızistan’daki dini ve manevi eğitimi İşler, şu şekilde ifade ediyor;

"Öğrencilere önce Türkçe öğretiyordum. Din eğitimi veriyor ve hafızlık yaptırıyordum. Öğrencilerimizi, bir yıl sonra imamlık yapacak düzeyde eğitiyorduk. Kırgızistan’da 9 yıl görev yaptım. Bu süre içinde öğrencilerimizden hafızlığını bitirenlerin 50-60 kadarı Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere eğitimlerini ilerletmek için gittiler. Öğrencilerimiz sadece Kırgızlardan ibaret değildi. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan da öğrencilerimiz vardı. Öğrencilerimiz eğitimlerini yatılı sistemle sürdürüyorlardı. Ben döndükten sonra 2001 yılında bizim okul, Kırgızistan Müftülüğüne bağlı bir yüksekokula dönüştürüldü. Bu okul, halen İstanbul’daki Aziz Mahmut Hüdai Vakfı tarafından verilen maddi destekle eğitimini sürdürüyor. Benim yetiştirdiğim öğrencilerin büyük bir kısmı Kırgızistan’da dini hizmette görev aldılar."

Ayrıca Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi 1996 yılında önce Kur’an Kursu olarak açılmış ve Hafız Abdullah İşler’de bu kursu yönetmişti.

İşler, 17.12.2021 tarihinde vefat etti.

Kırgızistan Müslümanlarının dini hayatında büyük yeri olan Hafız Abdullah İşler, yetiştirdiği talebeler tarafından hayırla yaad ediliyor. 

İşlerin açtığı yoldan dini eğitime devam eden binlerce öğrenci vefatının adından onu hatim, hayır ve dualarla yaad ediyor.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)