Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Gecesini tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İnsani ve ahlaki değerlerin yitirildiği, cehaletin ve zulmün hüküm sürdüğü bir dönemde Cenabıhak, bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı ve hakikate çağıran bir rehber olarak Hz. Muhammed Mustafa’yı (sas) yeryüzüne göndermiştir. Allah’ın insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak sevgili Peygamberimizin gelişiyle birlikte dünyada büyük bir dönüşüm başlamış, tarihin akışı değişmiştir. Cehaletin yerini bilgi ve hikmet, zulmün yerini adalet ve merhamet, batılın yerini hak ve hakikat, kötülüğün yerini iyilik ve güzel ahlak almış; insanlık, hasret kaldığı değerlere yeniden kavuşmuştur. Bu bakımdan Veladet-i Nebi, tarihin en önemli dönüm noktası olmuştur." dedi.

Başkan Erbaş, "Ancak, dünyamız bugün yeni bir cahiliye girdabının içinde derin savruluşlar yaşamaktadır. İnsanı erdemli kılan değerlerin bir bir kaybedildiği günümüzde insanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı ve yürekleri sızlatan merhametsizlikler dünyayı yaşanmaz hale getirmektedir. Hiç şüphesiz bugün de söz konusu cendereden kurtulmak adına insanlığın sahip olduğu en büyük imkan, Peygamberimizin (sas) yaşantısıyla temsil ettiği yüce Kitabımız Kur’an’ın evrensel hakikatleridir. Dünyevi menfaat ve ihtirasların girdabında bunalan ruhlar, ancak onun rehberliğinde ve 'Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim' buyuran Peygamberimizin örnekliğinde huzura kavuşacaktır. Zira Allah Resulü, Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: 'Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın Kitab’ı ve Resulünün sünnetidir." hatırlatmasında bulundu.

Mevlid-i Nebi’nin bir fırsat olduğunu belirten Başkan Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Yüce Allah’ın insanları hakka, hakikate ve istikamete yönelten bir hidayet rehberi olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim ve onun yaşanmış hali olan sünnet-i seniyye, elbette insanlık için büyük bir nimet ve kıymetli bir imkandır. Bizlere düşen, Hz. Peygamber’in (sas) insanlığa miras bıraktığı Kur’an’a ve sünnete sımsıkı tutunarak onun yolunda yürüme kararlılığı göstermektir. Dünyanın geçici heveslerinden, sonu gelmez emellerinden, aldatıcı ve oyalayıcı tuzaklarından kurtuluşun yolu, Kur’an ve sünnetin rehberliğinde, iman ve istikamet üzere bir duruş geliştirmekten geçmektedir.

Bu sebeple Mevlid-i Nebi’yi kapsamlı bir tefekkür ve yeni bir başlangıç için fırsat bilmeliyiz. Hayatımızın muhasebesini yaparak Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Her türlü tavır ve davranışımıza Kur’an ve sünnetin rehberliğinde çekidüzen vererek hayatımızın her alanında duruşumuzu imanımıza ve istikametimize şahit kılmanın gayreti içinde olmalıyız. Manevi buhranların kesafet kazandığı günümüzde insanlığın aradığı huzur, ancak o zaman hasıl olacaktır."

Başkan Erbaş, mesajını İslam aleminin Mevlid Gecesini tebrik ederek tamamladı.