Barolar Birliğince hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 90 artış yapıldı.

Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 2 bin 300, takip eden her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 4 bin 800, izleyen her saat için 2 bin 500 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 3 bin 600, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 4 bin 400, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 19 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 63 bin 300, duruşmalı işlerde 109 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 5 bin 300, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 10 bin 700, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 8 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 17 bin 900, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 29 bin 800 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 32 bin lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 17 bin 100 lira avukatlık ücreti ödenecek.

TBB'den avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adalet Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla, aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekaletnameli avukatla zorunlu müdafi sıfatıyla hizmet veren avukat arasındaki ayrımın kaldırıldığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla, aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekaletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği ücretin de birbirine eşitlenmesi sağlandığı aktarılan açıklamada, "Bu düzenleme yurttaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir kazanım olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ayrıca tarifenin nispi ücretleri düzenleyen üçüncü kısmında miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlandığı, böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde de önemli miktarda artış gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarifenin "Amaç ve Kapsam" başlıklı maddesine, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz" hükmünün eklendiği de ifade edildi.

Uygulamada birliği sağlamak üzere tarifenin "Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler" başlıklı maddesine, "Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır." hükmünün eklendiği de aktarıldı.