Zekeriya peygamberin duası

Zekeriyyâ’ a.s. Allah’tan kendisinden sonra mâbede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için şöyle dua etti: ‘Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz, sen duayı hakkıyla işitensin’ dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, ‘Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler’ diye seslendiler.” (Âl-i İmrân, 3/38-39) Hz. Zekeriya (a.s.) ın ihlasla yaptığı dua kabul olmuştur. Namazdan sonra Hz samimiyetle yapılan bu dua neticesi kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen Rabbimiz ona adı Yahyâ olan bir oğul ihsan etti. Bu isim daha önce hiç kimseye verilmemiştir. Yahyâ doğup büyüdüğünde kendisine, “İlâhî tebliğe sımsıkı sarıl” diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirilmiştir. Rabbimiz olmazları olduran, samimi yakarışları kabul edendir.

---

Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. (Müddessir, 74/4-7)