Yüreğinde güzel sözler biriktiren bir genç: Ebu Said el-Hudri (ra)

Ölüm, ruhun bedeni terketmesidir. Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de “Her nefis ölümü tadacaktır” ve “neticede bize döndürüleceksiniz” buyurmaktadır. Peki ölümden sonra ruha ne olmakta, ruh nereye gitmektedir? Kur’an-ı Kerim ve sahih dini kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla ruh diridir, kıyamete kadar da ya cennet bahçelerinden bir bahçede veya cehennem çukurlarından bir çukurda varlığını sürdürecektir. Bu bağlamda ruhun tekrar dünyaya dönmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Ölümle bedenden ayrılan ruh berzah alemine gitmekte, artık amel safhası kapanmış eksiklikleri tamamlama imkanı kalmamış ruh için hesap verme üzere bekleme dönemi başlamaktadır. Bu hususta Kur’an’da "Onlardan birine ölüm gelince: Rabbim, beni terkettiğim dünyaya geri çevir, belki yapmayıp noksan bıraktığımı tamamlar iyi işler yaparım, der. Hayır, bu kendi sözüdür. Diriltilecekler! güne kadar arkalarında (veya önlerinde) geriye dönmekten alıkoyan bir berzah (engel) vardır.” buyrulmaktadır. [Mü’minun,23/100.)

---

Dünya Kıble Günü

---

İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir ikincisini ister; onun bu ihtirasını ancak toprak (ölüm) doyurur. (Müslim, Zekât, 117)

Editör: Ammar Esenkal