Yemek duası

Sahabeden Ebu Said el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yiyip içtikten sonra şu duayı okurdu: “Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ minelmüslimîn. Elhamdülillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müvedde’in ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.” “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”(Tirmizi, Daavât, 55; Ebu Davud, Et’ime, 52; İbn Mâce, Et’ime, 16.) “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamdile hamdederiz.” (Buhari, Et`ime, 54; Ebu Davud, Et`ime, 52; İbn Mâce, Et`ime, 16.) “Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun” (Ebu Davud, Libâs, 1; Tirmizi, Daavât,5 5; İbn Mâce, Et’ime, 16.) Hz. Âişe’nin naklettiğine göre Resûlüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Biriniz yemek yiyeceği zaman, ‘Bismillâh’ (Allah’ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa ‘Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî.’ (Başında da sonunda da Allah’ın adıyla) desin.” (Tirmizi, Et’ime,47.)

---

Türkiye, Kore Savaşı’na Katıldı. (1950)

---

Gerçekten şu mal, çekici ve tatlıdır. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa, o mala bereket verilir. Kim ona göz dikerek hırs ile alırsa, o malın bereketi olmaz; böylesi kişiler, yiyip yiyip de bir türlü doymayan kimse gibidir. (Müslim, Zekât, 96)

Editör: Ammar Esenkal