Yaşlılara Hürmet, Ömrümüze Bereket

Yaşlılar, Allah’ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Millî ve manevî değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Onlar, yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağıdır. Ağarmış saçları, bükülmüş belleri toplumumuz için birer rahmet ve mağfiret vesilesidir. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. Bize düşen sevgi ve desteğimizi en çok hak eden anne-babamız başta olmak üzere küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza ihtimam göstermektir. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmaktır. Yaşlılarımıza hürmetin, ömrümüze bereket katacağını unutmamak ve Peygamber (s.a.s)’in şu müjdesine layık olabilmektir: “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.” (Tirmizî, Birr, 75)

---

Veren el, alan elden daha hayırlıdır. (Buhârî, Zekât, 18)

Editör: Ammar Esenkal