Tasavvuf, dünyevileşme karşısında Hz. Peygamber’in ideal yaşantısına dönme kastıyla ortaya çıkmış bir ilimdir. Tasavvuf, türediği kök itibariyle farklı kelimelerle ilişkilendirilir. Bu kelime kökleri içerisinde en çok kabul göreni "yün" anlamına gelen "sûf" köküdür. Yün, mütevaziliği simgeleyen, basit ve kolayca elde edilebilecek bir kumaştır. İlk zahidler de yün giymeyi dünyevileşmeye bir tepki olarak benimsemişlerdir. Yün giyme adeti hicri ikinci asrın ortalarında yaygınlaşmaya başlamıştır.

İÇİNDEKİLER:

Tasavvuf ilminin ortaya çıkışı

İlim olarak tasavvuf

Tasavvuf ilminin gayesi

Tasavvufun yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan gruplar

Erken dönem tasavvuf kitapları

-------------------------------------------

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi