İnsanlar çoğunlukla kabul etmezler şiddet uyguladıklarını… Çünkü ‘meşru’ bir nedenleri vardır: Çocukları terbiye ediyorlardır! Hâlbuki davranışlarımızın sebep ve sonuçları üzerinde biraz dikkatle ve adalet terazisini gözden uzak tutmadan düşündüğümüzde karşımıza apaçık şu tablo çıkmaktadır: Şiddet aslında öfkemizin, hırsımızın, aceleciliğimizin, çocuğun ruh dünyasını tanımayışımızın ve sonuç olarak onunla doğru iletişim kurmadaki beceriksizliğimizin sonucudur.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

ÇOCUĞUN DOĞRUDAN ŞİDDETE MARUZ KALMASI

ÇOCUĞUN DUYGUSAL ŞİDDETE MARUZ KALMASI

DUYGUSAL İSTİSMAR ÖRNEKLERİ

REKLAMLARIN KISKACINDAKİ ÇOCUKLAR VE TÜKETİM ÇILGINLIĞI

ÇOCUĞUN ŞİDDETE TANIK OLMASI

ÇOCUĞUN MEDYADAKİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNE MARUZ KALMASI

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3465