İnsanlığa, dünya ve âhirette mutlu ve doğru yolda olmalarını sağlayacak esasları öğretmek; Yüce Rabbimize nasıl kulluk ve ibâdet edileceğini göstermek üzere, tarih boyunca Allah tarafından peygamberler gönderilmiştir. Peygamberlerin getirdiği dinlerin en mükemmeli ve sonuncusu olan İslam Dini, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından tebliğ ve tâlim edilmiştir. Bu yüce dinin ve Allah’ın son kitabı Kur’an-ı Kerim’in hükümleri, O’nun yaşayışı, sözleri ve uygulaması ile açıklık kazanmıştır. Bu itibârla, Rasûlüllah (s.a.s.) Efendimizin hayatını öğrenmek, bir bakıma dinimizi öğrenmek demektir. Çünkü Rasûlüllah (s.a.s.)’in yaşayışı, sünneti, çeşitli olaylar karşısındaki davranışları bilinmeden ne Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ne de diğer İslamî ilimlerin öğrenilmesi mümkün olabilir. Bu sebeple bir Müslüman için Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizin hayatını, örnek yaşayışını ve üstün ahlâkını öğrenmek ve bütün davranışlarında O’nu rehber edinmek dinî bir vecibedir. Efendimizin hayatının, kısa ve özlü bir şekilde anlatıldığı eser böyle bir görevi yerine getirmek için ideal bir kitaptır.

İÇİNDEKİLER:

İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN

BİRİNCİ KISIM

    HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ HAYATI

        I- HZ. MUHAMMED (S.A.S)’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

        II- HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN GENÇLİK DÖNEMİ

        III- HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN EVLİLİK DÖNEMİ

İKİNCİ KISIM

    HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBERLİK DEVRİ

BİRİNCİ BÖLÜM - MEKKE DEVRİ

    HZ: MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBER OLUŞU

    NEBÎLİK VE RASÛLLÜK

    MEKKE MÜŞRİKLERİNİN MÜSLÜMANLARA KARŞI DAVRANIŞLARI

    HÜZÜN YILI (Nübüvvet’in 10. Yılı)

    KABÎLELERİ İSLÂM’A DÂVET VE AKABE BÎATLARI

    MEDİNE’YE HİCRET

İKİNCİ BÖLÜM - MEDİNE DEVRİ

    HİCRETİN BİRİNCİ YILI

    HİCRETİN İKİNCİ YILI

    HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI

    HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI

    HİCRETİN BEŞİNCİ YILI

    HİCRETİN ALTINCI YILI

    HİCRETİN YEDİNCİ YILI

    HİCRETİN SEKİZİNCİ YILI

    HİCRETİN DOKUZUNCU YILI

    HİCRETİN ONUNCU YILI

    HİCRETİN ONBİRİNCİ YILI OLAYLARI

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=385