İyiye ve doğruya meyilli bir fıtrat… Yüce Allah insanı işte bunlarla yarattı. Akıl, şuur, irade ve gönül… Ve Allah insanı işte bu potansiyelle donattı. Bu potansiyeli doğru kullanarak iyiliğe yönelen kişi, Allah’ın hoşnutluğunu kazanır. Nefsinin, şeytanın ve kötü arkadaşların ayartmasıyla kötülük yolunda kullanan kişi ise hem kendine hem de çevresine yazık eder.

Beşer, şaşar!

İnsanoğlu kimi zaman aldanır, yanılır, unutur… Kendine hakim olamaz ve hata işler. Ancak günaha sürüklenen Müslüman’ın bir çıkış kapısı mutlaka vardır. Allah’ın kullarına sağladığı bu af kapısı, tövbedir!