Allah, yeryüzünde hayata başladığı günden bugüne insana çevresini tanıttı, kâinatın taşıdığı anlam kodlarını ona anlattı ve tabiatla nasıl bir ilişki geliştireceğini ona öğretti. Kur’an-ı Kerim’le birlikte evrenin işleyişini, varlıklar arasındaki denge ve düzeni, her birinin yaratılış gayesini ve Yüce Yaratıcı’nın varlığına, kudretine, hikmetine delil olduğunu anlatan çok sayıda ayet gönderdi.

En küçüğünden en büyüğüne evrendeki bütün varlıkların fiziksel kıymetinden öte, manevi bir değeri var. Zira yerde gökte ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Kuşlardan taşlara, bitkilerden karıncalara, Güneş’ten yıldızlara ruhsuz duygusuz ve amaçsız tek bir varlık bile yoktur.

İslam’a göre çevre, Allah tarafından yaratıldı. Her an O’nun tarafından kontrol ve idare edilirken, insana emanet olarak verildi. Allah, doğayı, göklerde ve yere olan her şeyi insanın hizmetine verdi.