Hiç fark ettiniz mi?

İslam’ın istisnasız bütün emirleri insanların yararına, bütün yasakları da insanların zararına olan konulara dairdir. 

İslam’ın yasakladığı düşünce, söz ve fiillerin başında gelen ise şirktir. Şirk, Allah’a ortak koşmak, O’ndan başka ilahların olduğunu kabul etmek, çok tanrılı bir inanış sistemi kurmak anlamına gelir.

İman ettiği halde Allah’ın sınırların riayet etmemek, günaha aldırmamak, açıkça günah işlemekten ve günahının reklamını yapmaktan çekinmemek, günah işledikten sonra pişmanlık duymamak da İslam tarafından yasaklanmıştır. İslam’da haram olarak adlandırılan kesin yasaklar, Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in hadisleri ile belirlenmiştir. Bu yasakları işlemenin pişman olup tövbe etmedikçe ve Allah tarafından affedilmedikçe cehennem ile cezalandırılacağı ifade edilir.