Kur'an Yolu Meali - 30. Cüz (581-600. Sayfalar)

30. Cüzde Bulunan Sureler:

Nebe' Suresi, Nazi'at Suresi, Abese Suresi, Tekvir Suresi, İnfitar Suresi, Mutaffifin' Suresi, İnşikak Suresi, Büruc Suresi, Tarık Suresi, A'la Suresi, Ğaşiye Suresi, Fecr Suresi, Beled Suresi, Şems Suresi, Leyl Suresi, Duha Suresi, İnşirah Suresi, Tin Suresi, Alak Suresi, Kadr Suresi, Beyyine Suresi, Zilzal Suresi, Adiyat Suresi, Kari'a Suresi, Tekasür Suresi, Asr Suresi, Hümeze Suresi, Fil Suresi, Kureyş Suresi, Ma'un Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi

Hazırlayan:

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı

Seslendiren:

Feridun Cesur

Kur'an Yolu Meâli

Prof. Dr. Hayreddin Karaman

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez

Prof. Dr. Sadrettin Gümüş

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=429

Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz.

https://yayin.diyanet.gov.tr

https://www.youtube.com/c/yayindiyanet

https://instagram.com/yayindiyanet

https://facebook.com/yayindiyanet

https://twitter.com/yayindiyanet

https://www.tiktok.com/@yayindiyanet