Cezimli Mim'in Okunması: Buna 'Mim-i Sakin'in halleri' de denmektedir. Cezimli Mim harfi kendisinden sonra gelen harfe göre 3 şekilde okunur:

1. Cezimli mim kendisinden sonra yine م (mim) harfi gelmesi halinde idğam-ı misleyn olarak şeddeli halde okunur.

2. Cezimli mim kendisinden sonra ب (ba) harfi gelmesi halinde ihfa olarak okunur ki buna dudak ihfası, İhfa-i Şefevi denir.

3. Cezimli mim kendisinden sonra ب (ba) ve م (mim) harfinin haricinde herhangi bir harfin gelmesi halinde izhar olarak okunur ki buna da dudak izharı, izhar-ı Şefevi denir.

Hafız Davut Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı