Ğunne olmaksızın yapılan idğam demektir. Bu vesile ile İdğam ve Ğunne'nin ne demek olduğunu da kısaca görelim:

-İdğam, yanyana gelen iki harften birincisini ikincisine katmak, girdirmek, birlikte okumak demektir.

-Ğunne ise genizden gelen ses demektir. İdğamı Bilağunne, tenvin veya nunu sakinden sonra lam ve ra harfinden birisinin gelmesi ile olur. Bu durumda tenvin veya nunu sakin, kendisinden sonraki harfe idğam edilerek şeddeliymiş gibi okunur.

Hafız Davut Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı