Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh…

İslam, bir insanın sahip olabileceği en büyük servet… İlk şartı ise Kelime-i Şehadet!

Her Müslümanın en büyük sözüdür Kelime-i Şehadet getirmek. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek… Kelime-i Şehadet getiren insan, Allah’tan başka dua edilip yardım istenecek hiçbir kudret olmadığını bilir. Rızkın ve nimetin yalnızca Allah’tan geldiğine ve sadece O’ndan isteneceğinden emindir. Sadece Allah’a güvenir. Sadece Allah’a ibadet edileceğini ve himaye isteneceğini kabul etmiştir.