Dünya Müslümanları 25. Bölüm

2.791.810 kilometrekarelik toplam yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın ikinci, dünyanın ise en büyük sekizinci ülkesi. Arjantin ya da bir başka deyişle gümüş ülkesi. Ülkeye bu ismi veren ilk Avrupalı topluluk İspanyollar olmuş. Bu durum bize sömürge tarihine dair önemli ipuçları veriyor. Peki ya Müslümanlar? Onlar hangi nedenle bu kıtaya geldiler? Şu anda neler yapıyorlar?