Bu günlerde hepimiz tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgınla karşı karşıya bulunmaktayız. Bütün insanlığı derin bir kaygı ve korkuya sevk eden bu salgına karşı bütün dünya elindeki tüm imkân ve araçlarla topyekûn mücadele etmeye çalışmaktadır. Küresel ölçekli bu tür salgın ve buhranlar kitlelerin beden ve ruh sağlıkları üzerinde onulması zor hasarlar ve tahribatlar oluşturmaktadır. Bunların devlet ve toplumların siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarında meydana getirdiği ciddi değişim, kayıp ve zararlar ise meselenin başka bir boyutunu teşkil etmektedir. Bu süreçte hastalığa maruz kalan, yakınlarını kaybeden veya işinden olan milyonlarca insanın yaşadığı ciddi psikolojik travmaların yanı sıra çoğu kişide ortaya çıkan belirsizlik, kaygı ve panik durumları toplum olarak ruh sağlığımızı büyük ölçüde tehdit etmektedir. Bu süreçte ve sonrasında birey ve toplum sağlığı üzerinde ortaya çıkabilecek psikolojik etkileri en aza indirebilmek için bazı önlemler almak kaçınılmazdır. Bu konuda herkese düşen görevler vardır. Kuşkusuz insanların bu süreci en az hasarla atlatmasında imanın olumlu yönde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle Allah ve ahiret inancı, kader ve tevekkül anlayışı, ibadet, dua ve tövbe ederek Allah’a iltica etme bilinci, sabır ve sebat ahlâkı, insanların başlarına gelen hastalık ve musibetlerle daha kolay baş etmesinde kayda değer bir avantaj sunmaktadır. Bu açıdan dinimizin genel anlamda hastalıklar ve özel olarak küresel ölçekli koronavirüs salgınıyla ilgili nasıl bir anlayış ve tutum içinde olduğunun bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında İslam dininin genel anlamda hastalık ve musibetler karşısında nasıl bir anlayış ve tutum içinde olduğunu yalın ve özlü bir şekilde ortaya koyan bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İşte elinizdeki bu çalışma, böyle bir amaca mütevazı bir katkı sunmak üzere hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER:

Sebepleri ve Sonuçları Bakımından Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklara Karşı Dini Bakışımız Nasıl Olmalıdır? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar Karşısında Müslümanın Tutum ve Davranışları Nasıl Olmalıdır? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar Birer İmtihan mıdır? Yoksa Kendimize Gelmemiz İçin Bizlere Verilmiş Birer Fırsat mıdır? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar ve Afetler Bizim Hatalarımız Yüzünden mi Olmuştur? Bunlardan Müslümanlar Hatta Bütün Beşer Nasıl Bir Ders ve İbret Çıkarmalıdır? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar ve Musibetler İnsanlık İçin İlahî Bir İkaz mıdır? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar, Allah’ın İnsanoğluna Gönderdiği Bir Ceza veya Azap Sayılabilir mi? Bu Tür Musibetleri Nasıl Okumalıyız?  Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar Birer Kıyamet Alameti midir? Salgın Hastalıklar vb. Musibetler İnancı Nasıl Etkiler? Kaza-Kader, Kötülük Problemi, Tevekkül vs. Hakkında İnançlı İnsandan Beklenen Nedir?  Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar Karşısında Mümin Olarak Sorumluluğumuz Nedir? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıkların İnsanların İnançlarına Muhtemel Yansımaları Nelerdir? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıkların Çokça Konuşulduğu Şu Günlerde Ortaya Atılan Çeşitli Kehanetler ve Rüyalarla İlgili Neler Söyleyebiliriz? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar İbadet Hayatımızı Nasıl Etkilemektedir? Koronavirüs vb. Salgın Hastalıklar Sonucunda Ölenler Hükmen Şehit Sayılırlar mı? EK 1: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Cuma Namazı ile Vakit Namazlarının Cemaatle Kılınmasına Ara Verilmesi Ek 2: Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemlerinin Dini Hükmü Nedir? Ek 3: Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon Ya da İnternet Aracılığıyla Uyulması EK 4: Hastalığa Yakalanma Açısından Risk Grubunda Bulunan Kişiler ve Ramazan Orucu

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=463