Dünya Müslümanları 14. Bölüm

Renk, neşe, ses, eğlence denince ilk akla gelenlerdir Romanlar. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendilerine mahsus özellikleri yitirmeden korurlar, kendi dillerince, kendi inançlarınca... Bu bölüm, çoğunlukla bilinmeyen ya da unutulan Balkanlar’daki Müslüman Romanlar’ın hikayesine ayrıldı…