İslam’da başlı başına bir inanç esası olmakla beraber meleklere imanın diğer iman esaslarıyla çok sıkı bir bağlantısı vardır. Her şeyden önce meleklere iman, Allah’a ve O’nun kâinatta koymuş olduğu düzene inanmayı beraberinde getirir. Çünkü Yüce Allah âlemdeki mükemmel işleyişi görünür ya da görünmez sebepler ve varlıklar arkasına gizlemiştir. Melekler de Yüce Allah’ın evrende var etmiş olduğu düzen içerisinde vazifelidirler ve kâinatın nizamında kendilerine emredilen görevi aksatmadan yerine getirirler.

İÇİNDEKİLER:

MELEK NEDİR?

Farklı Din ve Kültürlerde Melek İnancı

İslam Dininde Melek İnancı

Meleklerin Varlığını Nasıl Anlarız?

Melekler Ne Zaman Yaratılmıştır?

Melekler Niçin Yaratılmıştır?

Meleklerin Yardımı

Meleklerin Hz. Âdem’e Secdesi

Meleklerin Sayısı

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Nurani Varlıklardır

Yemezler ve İçmezler

Çok Güçlü ve Hızlıdırlar

Erkeklik ve Dişilikleri Yoktur

Kanatları Vardır

Farklı Suretlere Girebilirler

Allah’ın Emrinin Dışına Çıkmazlar

Gaybı Bilmezler

BAZI MELEKLER VE GÖREVLERİ

Dört Büyük Melek

Cebrail

Mikail

Azrail (Ölüm Meleği)

İsrafil

Kirâmen Kâtibîn (Hafaza Melekleri)

Sual Melekleri (Münker ve Nekir)

Mukarrebûn Melekler (Kerûbiyyûn)

Hamele-i Arş (Arşı Taşıyan Melekler)

Cennet Melekleri

Cehennem Melekleri

MELEKLERE İMANIN YAŞANTIMIZA ETKİLERİ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3100