Şu ana kadar İslam öncesi dönemin Mekke’sini toplumsal yapı, inanç ve ekonomi bağlamında ele aldık ve gördük ki Mekkeliler hesap bilen insanlar. Anlaşmalar yapabilecek seviyede siyasi kabiliyete sahipler ve bu kabiliyetlerini uluslararası ticaret organize edebilecek bir düzen kurmada mahirce kullanıyorlar. Ancak bu tespitler bir nokta da önemli bir soru işaretine dönüşüyor.

İslam öncesi Mekke toplumu, genel bir ifade biçimi içerisinde “Cahiliye toplumu” olarak isimlendirilir. “Cahiliye” ise negatif anlamlar yüklenen bir kavram olarak birçok insanın zihninde topyekûn bir olumsuzluğu çağrıştırır. Ama bilgilerimiz bu insanların hiç de, en azından bizim anladığımız anlamda cahil olmadığını gösteriyor. Peki Cahiliye tanımı nereden geliyor?

--------------------------

Doç .Dr. Nurullah Yazar

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi