“Rahmetim gazabımı geçti.” (Buhari, Tevhid, 22)

Böyle buyuran Rahman ve Rahim olan Allah, sonsuz rahmetiyle tüm varlık âlemini esirger. Bu rahmetin gereğiyle insanları affeder. İnsanlardan da merhametli olmalarını ve insaflı davranmalarını ister. Çünkü İslam, merhamet dinidir. İslam’a göre, Allah tarafından yaratılan her varlık bir öz değere sahip ve merhameti hak edendir. Yeryüzündekilere merhamet gösteren insanoğlu da karışlığında Allah’ın merhametini kazanmış kimsedir. Merhamet yalnızca insanlara, müminlere, iyi kimselere veya fakirlere gösterilen ilginin adı değildir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi kendi hakkını korumakta zorlananlara ve insana emanet edilen hayvanlara karşı merhametli olmak da İslam ahlakının gereğidir.