İslam, teslimiyet demektir. Bir olan Allah’a riayet etmek, nefsin değil, hayatı Allah’ın rızası istikametinde sürdürmektir. İçten bir bağlılıkla Allah’a doğru yönelmek, O’nun emir ve yasaklarını şartsız bir şekilde kabul etmektir. İşte Müslüman da din olarak İslam’ı kabul etmiş ve onun kurallarına göre yaşayandır.

İslam, Yüce Allah tarafından, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) aracılığıyla gönderilen son dindir. Diğer dinlerden farklı olarak bütün insanlığa hitap eden İslam, dünyanın son günü gelene kadar da tek gerçektir. Kıyamete kadar geçerli olan mükemmel bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir.