Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir.

İslam İlmihali

Lütfi Şentürk

Seyfettin Yazıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

3. Bölüm - Helaller ve Haramlar - İçindekiler:

I. HELALLER ve HARAMLAR

        A) Haramın Çeşitleri

        B) Yiyecek ve İçeceklerde Helaller ve Haramlar

        C) Kazançta Haram Olanlar

        D) Haramdan Temizlenmek

II. HAYVAN KESİMİ

         A) Hayvanı Kesmeye Ehil Olanlar

         B) Hayvanı Kesmenin Şartları

         C) Hayvanı Kesmenin Sünnetleri

         D) Hayvan Kesmenin Mekruhları

         E) Hayvanı Kesmenin Usûlü

         F) Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

         G) Hayvanın Yenmeyen Organları

III. AV ve HÜKMÜ

         A) Av Aleti ile İlgili Şartlar

         B) Av İçin Eğitilmiş Hayvanda Bulunması Gerekli Şartlar

         C) Avda Aranan Şartlar

IV. ÖDÜNÇ ALIP-VERME

         A) Ödünç Olarak Alınıp Verilebilen Mallar

V. BAĞIŞ (HİBE)

         A) Bağışın Şartları

         B) Bağışın Hükmü

         C) Bağıştan Dönmek

         D) Bağıştan Dönmeye Engel Olan Sebepler

         E) Babanın Çocuklarına Bağış yapması

VI. VASİYET

         A) Vasiyetin Çeşitleri

         B) Vasiyetin Rüknü

         C) Vasiyetin Şartları

VII. BULUNTU EŞYA (LUKATA)

         A) Buluntu Eşyayı Alan Kimsenin Yapacağı İşler

VIII. NİKÂH

         A) Evlenmenin Hükmü

         B) Nikâh ve Sahih Olmasının Şartları

         C) Süt Kardeşliği

         D) Süt Emmenin Hükmü

         E) Karı-Koca Hakları

IX. GİYİNME

X. ORGAN NAKLİ

Seslendiren: Ebubekir Babacan

Kitabın PDF ve e-PUB formatlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=392

Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz:

https://yayin.diyanet.gov.tr

https://www.youtube.com/c/yayindiyanet

https://instagram.com/yayindiyanet

https://facebook.com/yayindiyanet

https://twitter.com/yayindiyanet

https://www.tiktok.com/@yayindiyanet