İslam, her işte nezaketi emreder. Çünkü İslam, kendisine inananları her türlü kabalık, çirkinlik, saygısızlık ve edepsizlikten uzak durmaya çağırır. Küfür, beddua, lanet, sövgü gibi kötü söz ve tavırların her biri bizzat Allah Resulü tarafından yasaklanmıştır. İyi bir Müslüman, söz ve hareketlerinde kabalıktan uzak duran, kırıcı olmayan; yapıcı, uzlaştırıcı ve nezaket sahibi olandır. İslam’a göre her insanın bedeni, canı, aklı ve haysiyeti her türlü haksız müdahaleden, tehdit ve hakaretten korunur. Aynı şekilde İslam’da, kişinin malı, anne-babası, aile fertleri, mensup olduğu ırk, millet ve inanç sistemi de fiili ve sözlü saldırılara yer yoktur.