İslam, adalet dinidir. Çünkü Yüce Allah’ın bir ismi de “el Adl” yani “Sonsuz ve Sarsılmaz Adalet Sahibi”dir.

İyilik yapana hak ettiği mükâfatın, suç işleyene de hak ettiği cezanın verilmesidir adalet… Layık olana uygun görevi ve çalışana alın terinin karşılığını vermektir adalet… İnsanlar arasında insafın, eşitliğin ve dengenin korunmasını sağlamaktır adalet… Hem insanın onurunu ve haysiyetini hem de toplumun dirlik ve düzenini korumaktır adalet… Ve şüphesiz adaletli olan Allah’tır.