İslam’da çalışma ve helâl kazanç, tıpkı ilim gibi farz olarak kabul edilm, kişinin kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesi, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek maksadıyla ticari ve iktisadi faaliyetlerde bulunması geniş anlamda ibadet sayılmıştır. El emeği ve alın teriyle geçinen her Müslüman iş ve çalışma hayatında dürüst olmalı, ticaretini helalinden yapmalıdır.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

İSLAM'DA İŞ VE TİCARETE VERİLEN ÖNEM

İŞ VE TİCARET HAYATINDA MÜSLÜMAN KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN AHLAKİ NİTELİKLER - İŞADAMI OLARAK

İŞVEREN OLARAK

İŞÇİ / MEMUR / SÖZLEŞMELİ OLARAK

ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ÜRETİCİ OLARAK

TÜCCAR OLARAK

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3460