O, insanı kusursuz bir şekilde yarattı. Üstün kabiliyetlerle donattı. Kâinatta ne varsa hizmetine sundu. O, tüm bunlara karşılık insandan tek bir şey bekledi…

Kulluk etmesini!

İnsan, Allah’a yakışır bir kul olmak için mutlak bir itaatle boyun eğer. Kulluk bilincini taze tutmak için Allah’a ibadet eder. Yani, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek… İslam’ın emrettiği diğer ibadetler ise namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, haccetmek ve zekât vermek…