Yüce Rabbimizin “Ey İnsanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık” ayeti ile sevgili Peygamberimizin “Hepiniz Adem’densiniz, Adem de topraktandır” hadisi bütün insanların kardeşliğini ilan etmektedir. “Hz Peygamber ve Kardeşlik Hukuku” adlı eser; insanlığın, en baştan kardeşlikle tanışmasına rağmen Kabil’in Habil’i öldürmesi, Yusuf’a kardeşlerinin ihaneti gibi tarih boyunca kardeşlik ihlallerine tanık olduğunu; bitmek bilmeyen hırs, arzu, tamahkarlıklarından dolayı sayısız savaş, cinayet ve katliamlara sebebiyet verdiğini söyleyerek sözlerine başlıyor. Kardeşlik yitirildiğinde bıraktığı boşluğun doldurulmasının imkansızlığını vurgulayan eser, Cahiliye döneminde birbirlerine düşmanlıklarıyla ün salmış Evs ve Hazrec kabilesine mensup Arapların iman bağıyla nasıl kardeş hâline geldiklerini, Ensar ve Muhacirler arasındaki ilişkileri örnek vererek iman kardeşliğine dikkat çekiyor. Kardeşlik bağının sadece kan ile olamayacağını, önemli olanın gönülleri bağlayan ‘iman’ olduğunu ifade ediyor. İçinde ilmi, edebi, psikolojik yazıların olduğu eser; kardeşliğin öneminden, iman açısından değerinden, kardeşliğin Kur’an-ı Kerim’de nasıl geçtiğinden bahsederek, başta İslam dünyası olmak üzere topyekün insanlık aleminin duçar olduğu manevi problemlerin tanımlanma ve çözüme kavuşturulmasında Peygamber Efendimizin risaletine başvurmayı, onun rehberliğinde ilerlemeyi, ümmet-i Muhammed olma duyarlılığını kazandırmayı amaçlıyor.

İÇİNDEKİLER:

Sünnet ve Hadisler Ölçeğinde Kardeşlik ve Kardeşlik Hukuku -Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

Biz Kardeşiz - Prof. Dr. Mehmet Yaşar KANDEMİR

Müslümanları Ateş Çukuruna Yuvarlanmaktan Koruyan En Güçlü Bağ - Dr. Ekrem KELEŞ

İnsan İnsanın Yurdudur - Prof. Dr. Kemal SAYAR

Sevgi ve Kardeşlik Zamanı - Ahmet TAŞGETİREN

Kardeşliği Aralayacak Kapı: Diyalog - Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Kur’an’da Kardeşlik - Prof. Dr. İbrahim H. KARSLI

Kardeşliğin İman Ekseninde Okunuşu - Dr. Yaşar YİĞİT

İslâm Kardeşliğinin Örnek Modeli: Ensâr-Muhâcir Kardeşliği - Prof. Dr. Âdem APAK

Öyle Bir Dost Ki! - Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ

Ben ve Biz Arasından - Dr. Mustafa TATCI

Çocuk Kırmızı - Mevlâna İDRİS

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=481