Dünya Müslümanları 34. Bölüm

Kolombiya, dil ve etnisite bakımından dünyanın en kozmopolit ülkelerinden biridir. Yerli uygarlıklar, Avrupalı yerleşimciler, Afrikalı köleler, Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen göçmenler, ülkenin zengin kültürel birikiminin kaynaklarını oluşturuyor.