Doğruluk, samimiyetin en önemli kriteridir. Zira samimi bir imanda dil ile ikrardan daha önemlisi kalp ile tasdiktir. Yani kalbin sıdk ile Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in (sas) onun kulu ve resûlü olduğuna inanmasıdır. Sadakat ve doğruluğun davranışlara yansıması erdemli bir Müslümanı ve ideal bir toplumu meydana getirir. Nitekim Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “ Korkmayın, kederlenmeyin, size vadolunan cennetle sevinin!” buyurur. Rabbimiz ciddiyetini her an hayatımızda canlı tutmamız ve samimiyet üzere bir çizgide sabitkadem olabilmemiz için beş vakit namazda günde kırk defa, “Bizi dosdoğru yola ilet.” duasıyla istikamet üzere bir hayat talep etmemiz gerektiğini bizlere hatırlatır.

İÇİNDEKİLER:

Doğruluk - Özü Sözü Bir Olmak

KUR’AN’DA DOĞRULUK VE SADAKAT - Doç. Dr. Fatih TOK

DOĞRULUK ONUN KARAKTERİYDİ - Doç. Dr. Mustafa ÖZTOPRAK

DOĞRULUK VE SAMİMİYETTE ZİRVE OLANLAR: SIDDÎKLAR - Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇELEM

BUGÜNÜN DÜNYASINDA SIDDÎK OLMAK - Prof. Dr. Hülya ALPER

İSLAM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİNDEN DOĞRULUK - Doç. Dr. Yunus ARAZ

İSLAM AHLAKINDA DOĞRULUK VE İSTİKAMET - Doç. Dr. Mahmud Esad ERKAYA

DOĞRULUK VE DİNDARLIK ÜZERİNE - Doç. Dr. Behlül TOKUR

AİLEDE DOĞRULUK EĞİTİMİ - Doç. Dr. Muhammed Esat ALTINTAŞ

DOĞRULUĞUN TOPLUMSAL YANSIMALARI - Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

SOSYAL MEDYADA GERÇEK DIŞI HABERLER VE DOĞRULUK - Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIZ

RAMAZAN VE SADAKAT! - Dr. Burhan İŞLİYEN

ORUÇ VE DOĞRULUK - Dr. Elif ERYARSOY AYDIN

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=4730