Suriye ve Irak’ta yerleşik bulunan bu örgüt, insan kaynağı temin etmek amacıyla sınır komşusu olan ülkemizdeki gençleri hedef olarak görmektedir. Eser; dinî olduklarını ve İslâm’ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken ve aslında kendi çıkarları için Müslümanların maddi ve manevi varlığını istismar eden terör örgütleri hakkında okuyucuda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. DEAŞ ve benzeri yapılarla mücadelede ilk ve önemli adımlardan bahsediyor.

İÇİNDEKİLER:

Din İstismarı Nedir?

DEAŞ Nasıl Ortaya Çıktı?

DEAŞ’a Kimler Katılıyor?

DEAŞ, Dini Metinleri Nasıl Suistimal Ediyor?

DEAŞ’ın Lafızcı ve Selefî Çizgisi Ne Anlam İfade Ediyor?

DEAŞ, Bir Müslüman’ı Nasıl Tanımlıyor?

DEAŞ, Tekfir Mantığıyla Ne Kazanıyor?

DEAŞ, Şirk İddiasıyla Tarihî Mirası Nasıl Yok Ediyor?

Fiten Rivayetlerinin DEAŞ’la Ne İlgisi Olabilir?

DEAŞ’ın Sözde Hilâfet Devleti İddiası Gerçekçi Olabilir mi?

DEAŞ, Dâru’l-İslâm Kavramını Nasıl Çarpıtıyor?

DEAŞ, Cihad Kavramını Nasıl Kirletiyor?

DEAŞ, İstişhad Yalanıyla Kimleri Harcıyor?

DEAŞ’ın Yayınladığı Korku Videolarının İç Yüzü Nedir?

Şiddet Temelli Din İstismarıyla Nasıl Mücadele Edelim?

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=572