Örgütün dini yaklaşım ve referansları etrafında kaleme alınan rapor, detaylı bir inceleme sunmak amacında değildir. Rapor, örgütün kendilerine dayanak edindikleri noktaları aktardıktan sonra örgütün tarihçesi ve tahrif ettiği bazı dini kavramları inceleyerek genel bir sonuç ve değerlendirme yazmayı amaçlar. Rapor sonunda delegasyonun üç gün süren müzakere ve değerlendirmeleri sonucunda on sekiz madde halinde sıralanan hususlar, İslam dünyası ve dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İÇİNDEKİLER:
00:00:00 Daiş'in Temel Felsefesi ve Dini Referansları Raporu
00:00:12 Daiş'in Temel Felsefesi ve Dini Referansları - Giriş
00:02:42 Örgütün Dini Anlayışı ve Felsefe
00:18:20 Örgütün Tarihçesi
00:21:29 Örgütün Gelişmesine Zemin Hazırlayan Sebepler
00:29:24 Mücadele Tarzı
00:34:37 Dini Referansları
00:35:00 Kur’an Anlayışları
00:38:20 Hadis-Sünnet Anlayışları
00:40:21 Tahrif Ettikleri Bazı Dini Kavramlar
00:42:49 İnsanın Dokunulmazlığı: İsmet
00:45:32 Hilafet / İslam Devleti
00:47:25 Tekfir, Tebdi’, Tadlil
00:55:11 “El-Vela ve’l-Bera”
00:56:43 Cihat / Emr bi’l-Ma’ruf Nehy ani’l-Münker
01:01:35 Sonuç ve Değerlendirme
01:11:18 İslam Dünyasına “Sağduyu, Barış ve Kardeşlik” Çağrısı…

📖 Kitabın ePUB formatına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/daisin-temel-felsefesi-ve-dini-referanslar-raporu/dib/din-istismari-ile-mucadele/330