Hız yönünden okuma usulleri tahkik, tedvir ve hadr olmak üzere 3 kısma ayrılır.

Tahkik: Harflere hakkını vererek, tecvid kurallarının nihai ölçülerini kullanarak okumak demektir.

Hadr: Sahih olan en hızlı okuma halidir ki harflere hakkını vererek tecvid kurallarının gereğini en alt seviyede uygulayarak okumak demektir.

Tedvir: Orta süratte okumaktır ki bu usulde tahkikten daha hızlı okunur ve fer'i medler tahkikdeki uzatma ölçüsünden bir elif miktarı daha kısa uzatılır.