Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) mübarektir, cömerttir. ﴾61﴿

Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O’dur. ﴾62﴿

Rahmân’ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen kullardır. ﴾63﴿

Gecelerini rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. ﴾64﴿

“Ey rabbimiz, derler; bizi cehennem azabından uzak tut; çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. ﴾65﴿

O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir!” ﴾66﴿

Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur. ﴾67﴿

Zira (bilirler ki) bunları işleyen kimse cezasını bulacak. ﴾68﴿

Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedî kalacaktır. ﴾69﴿

Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. ﴾70﴿

Yüce Allah doğru söyledi.

Meâl:

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kur'an Yolu Meâli

Okuyan:

Davut Kızılkaya

Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz.

https://yayin.diyanet.gov.tr

https://www.youtube.com/c/yayindiyanet

https://instagram.com/yayindiyanet

https://facebook.com/yayindiyanet

https://twitter.com/yayindiyanet

https://www.tiktok.com/@yayindiyanet