Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar (hakkı inkârcılıktan) ayrılacak değillerdir. ﴾1-2﴿

O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. ﴾3﴿

Ehl-i kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. ﴾4﴿

Halbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. ﴾5﴿

Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. ﴾6﴿

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. ﴾7﴿

Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. İşte bu, rabbini sayıp O’ndan korkanlar içindir. ﴾8﴿

Yüce Allah doğru söyledi.

Meâl:

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kur'an Yolu Meâli

Okuyan:

Yunus Balcıoğlu

Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz.

https://yayin.diyanet.gov.tr

https://www.youtube.com/c/yayindiyanet

https://instagram.com/yayindiyanet

https://facebook.com/yayindiyanet

https://twitter.com/yayindiyanet

https://www.tiktok.com/@yayindiyanet