Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah’a mahsustur. Ama yine de kâfir olanlar (putları) rablerine eş tutuyorlar. ﴾1﴿

Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını (ecel) takdir eden ancak O’dur. O’nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz. ﴾2﴿

O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. ﴾3﴿

Rablerinin âyetlerinden onlara bir âyet gelmeye görsün, ondan ille de yüz çevirirler. ﴾4﴿

Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir! ﴾5﴿

Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkânı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip (evlerinin) altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. ﴾6﴿

Şayet sana kâğıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkârcılar, “Bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil” derlerdi. ﴾7﴿

“Ona bir melek indirilseydi ya!” dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. ﴾8﴿

Yüce Allah doğru söyledi.

Meâl:

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kur'an Yolu Meâli

Okuyan:

Ahmet Demir

Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz.

https://yayin.diyanet.gov.tr

https://www.youtube.com/c/yayindiyanet

https://instagram.com/yayindiyanet

https://facebook.com/yayindiyanet

https://twitter.com/yayindiyanet

https://www.tiktok.com/@yayindiyanet