'Din' sözcüğünün anlamı nedir? Herkesin kabul ettiği bir din tanımı yapmak mümkün müdür? Sevgili peygamberimiz (sas) dini tanımlamış mıdır? İslam alimleri dini nasıl tanımlamışlardır?

Dr. Abdullah Demir

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi